Evangélium és olvasmányok

Ma 2023. április 01., szombat van.

Lk 10,38-42; 11,27-28 (Lk 54)

Abban az időben Jézus betért egy faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Volt neki egy Mária nevű húga, aki Jézus lábához ülve hallgatta a szavát. Márta pedig sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt és így szólt: "Uram, nem törődsz-e vele, hogy húgom egyedül hagy engem szolgálni" Szólj neki, hogy segítsen nekem!" Az Úr azonban így válaszolt neki: "Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a legjobb részt választotta, amely nem is vétetik el tőle." Történt, hogy miközben ezeket mondta, egy asszony a tömegből felkiáltott: "Boldog a méh, amely hordozott, és az emlő, amelyet szoptál!" Ő pedig ezt mondta: "Hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják!"